NSO

“FIRAT KALKANI” BÖLGELERİNDE MEDENİ AHVAL DAİRESİ: ORADAKİ YETKİLİLER ÇOK ZORLUK VE ENGEL İLE KARŞILAŞMAKTA

Halep’in doğu kırsalındaki El-Bab Yerel Meclis Binası

Halep’in doğu kırsalındaki El Bab şehrinin Yerel Konsey’i, şehir ve kırsalında ikamet edenlere kimlik kartı çıkartacak medeni ahval dairesi açmaya azmetmektedir. Kimlikler “Fırat Kalkanı” kontrol bölgelerindeki tüm vatandaşları kapsamaktadır. 

Meclisteki yetkililere göre; kimlik kartının şekli elektronik parmak izi yönünden Türkiye kimlik kartına benzemekte ve kimlik kartların Arapça ve İngilizce dilleriyle çıkacaktır. 

El Bab şehrindeki Medeni Ahval Dairesi bu yılın gelecek ayında başlayacağı beklenmektedir. Omuzlarına, Sayım Bürosu’nun şimdiki sakinlerinin sayısını çıkartmayı henüz bitiremediği kırsala ek olarak El Bab şehrinde 141068 nüfusa tam veriler çıkartmak düşmektedir.

Medeni Ahval Dairesi’nin belki de başta ve önemlisi “Buluntu” ve adı soyadı bilinmeyen yabancı bir babadan “DEAŞ” unsurlarının oğulları gibi, soyu bilinmeyen çocukları kaydettirme sorununa ek, geçmiş kaydı olmamasıyla kimliğini ispat edecek bir şeyi olmayan kişileri kaydettirme olan değişik sorunlarla karşılaşması beklenmektedir. Oradaki NSO muhabiri bu çalışmaların sorumlularıyla konuyu takip etti ve bu hususla ilgili her şeyin organizasyon yapısını öğrenmeye çalıştı.


“DEAŞ” İle “Esad Rejimi” Arasında Kaybolan El Bab Sicilleri

Medeni Ahval Daireleri’nin karşılaşacağı en büyük sorun genel olarak şehrin asıl kayıtlarının bulunmaması ve eski sicil ve kayıtların akıbeti hakkında bilgi ve tahminlerin çakıştığıdır. Bazı kaynaklar NSO’ya El Bab şehrinin medeni ve gayrimenkul sicillerin Esad rejiminde olduğunu söylerken diğerleri bu bilgiyi reddedip sicilleri “DEAŞ” örgütünün eline düştüğü ve birkaç aşamadan geçtiğini doğrulamaktadır. 

El Bab şehrinin eski belediye memuru olan “Ahmed Haddad” NSO’ya medeni sicillerin şehri ele geçirmesiyle 2013 yılında “DEAŞ” eline düştüğünü söyledi. 

Ek olarak “DEAŞ örgütü medeni ahval dairesinin olduğu Saray Binası’nı ele geçirdiğinde medeni işlerle ilgili tüm dosyaları toplayıp şehrin ikincil bir atık bölgesine attı. Ancak ahaliden bir kısım büyük bölümünü oradan alması üzerine örgüt yeniden müsadere edip saklı tutu.” Dedi. 

“Haddad”, örgütün, dosyaları Menbiç şehrine naklettirdiği ve 2016 yılında örgüte bağlı “Menbiç Hizmet Divanı” El Bab şehrindeki “Hizmet Divanı”a El Bab’ın sicillerinin Menbiç’te olduğunu ifade eden bir mesaj gönderdiğine işaret etti.

Menbiç’ten sicilleri alma girişimi hakkında El Bab şehrinin Yerel Konseyi’nin adını zikretmemeyi tercih eden bir memuru NSO’ya “Sicillerin önemine nazaran onları almaya çok çaba göstererek çalıştık ki 4 ay önce (Ravza Nur) derneğinden onları almaya yardım etmelerini talep ettik ancak dernekten bir yanıt almadık.” Dedi. 

NSO muhabiri adı geçen dernekle olanlar hakkında iletişime geçmeye çalıştıysa da derneğin bu konunun sorumlusu “Bilal Attar” ile görüşemedi.

Rejimin elinde Halep’te olan medeni sicillerin bir nüshasını alma olasılığı hakkında ise özel bir kaynak NSO’ya “şahsi bir girişimle” sicillerin bir nüshasını getirmesi üzere “aracı” olan bir kişiyle iletişim kurduğunda, bağlı olduğu özel bir program olmadan çalışmadığından sicillerden yararlanmanın mümkün olmadığı haberini verdiğini söyledi.

“DEAŞ”in şehre 2013 yılında girmesinden sonra El Bab belediyesinin memurları, mali sicil ve belediye sicillerini koruyup gizlemeyi başarmıştı.


Yeni Veri Tabanı

El Bab şehrinin Yerel Konseyi eski sicilleri geri alamadı; şehirde ve kırsalında bulunan sakinlerin sayımını düzenledi ve Medeni Ahval Dairesi ve tabi diğer daireleri kurmak üzere tam bilgiler aldı. 

Sayım ile ilgili Sayım Bürosu’nun Kırsal Daire Başkanın “Ammar el Hatip” NSO’ya “Sayıma üç ay önce başladık ve şehirden bittikten sonra kırsala başlayacağız.” Dedi. 

Ek olarak “Şehri 10 bölgeye böldük. Her bölgeye bir muhtar atadık. Büro, cadde ve sokaklara numara verip yerli ve mülteci olarak bulunan aileleri saydı.” Dedi. 

Sayımda karşılaştıkları zorluklarla ilgili ise Hatip “Bazı insanların yararı olmayacağı ve yardım kuruluşlarına gideceğini zannederek kişisel bilgilerini reddetmesinden ibaret idi.” Dedi. 

Medeni Ahval Dairesi kurulması hakkında şehrin mahkemesinde hâkim “Ali Süleyman” NSO’ya “Bir Medeni Ahval Dairesi inşa etmek kolay bir iş değildir. Özellikle de eski kayıtların olmamasıyla çok engel bulunmaktadır.” Dedi. 

Ekleyerek şunları söyledi: özellikle de 7 yıl önce eski kayıtları alabilseydik iş çok kolaylaşırdı. Ancak bu çok zor görünüyor. Bu yüzden bağımsız ve dakik verileri olan bir Medeni Sicil Dairesi inşa edebilmemiz için iki yıla kadar bir süreye ihtiyaç olacaktır.


Hâlihazırdaki Hizmetler

Esad rejimindeki medeni sicil dairelerinin kontrol dışındaki bölgelerin sakinlerinden kopmasına yedi yıl sonra doğum sayısı olsun vefat sayısı birçok değişiklik meydana geldi. Çok sayıda belge kayboldu. İnsanlar ihtiyaçlarını görmek için sahtesini çıkartmaya başvurdu. “Fırat Kalkanı” bölgesi Esad rejiminin kontrolünden çıkıp medeni ahval dairesi ihdas eden ilk bölgelerden sayılmaktadır.

Bu daireyi kurmadan önce Medeni Ahval Bürosu -başkanına göre- özellikle de mültecilerden kimlik belgeleri olmayanlara geçici tanıtma kartı vermektedir. Bu kartlar iki kişinin şahitliği ve mahalle muhtarının doğrulamasından sonra büro tarafından tasdik edilerek verilmektedir.

Başkan ekleyerek: Medeni Ahval Dairesi, muhtarlardan gelen şahitliklere binaen, yardım almaya yarayan geçici aile kartı, okullardaki öğrencilere bireysel kayıt belgesi, ikametgâh, doğum ve ölüm sicili çıkarmaktadır. 

Diğer yandan, Medeni Ahval Dairesi Başkanı “Abdürrezzak Abdürrezzak” dairenin, insanlarla doğrudan muhatap olası ve özellikle de tüm belgelerini kaybeden çok sayıda mültecinin olmasıyla “ağır” işler çıkardığını söyledi.

Ek olarak “İnsanların gerçek kişiliğini doğrulamak konusunda çok zorluk yaşamaktayız ki birilerinin sahte bilgiler vermesi düşünülemez değildir.” Diyerek daire memurlarının, insanlara bölgede gidiş-geliş ve çalışmasını kolaylaştıracak belge vermek üzere mümkün olduğu kadar verilen bilgilerden emin olmaya çalıştıklarına işaret etti. 


Kimlik Kartı Projesi Külfeti 700 Bin Türk Lirası

Cerablus, El Bab, Azez ve köyleri veya artık “Fırat Kalkanı” bölgeleri olarak tanınan, Türkiye illerine dağılımına göre hizmet olarak Türkiye’den destek almaktadır. Cerablus, El Bab, Bizaa ve Kabasin Gaziantep vilayetine tabi iken Azez, El Ra’î (Çobanbey), Sûran ve Ahterin Kilis vilayetine tabidir. 

Kimlik kartları çıkartma ve bu konuda Türkiye’nin rolü hakkında El Bab şehrinin Yerel Konsey Başkanı “Cemal Osman” NSO’ya “Şehirde El Bab yerlisi veya diğer illerden gelip ikamet edenlere kimlik kartı çıkartmak için Gaziantep Valiliği’ne fikri öne sürmede ilk idik.”

Ek olarak Türk’lerin vatandaşlara yararı olduğundan hemen fikri onayladığı, proje külfetinin 700 bin Türk Lirası olduğunu söyleyerek “Kimlik kartları Fırat Kalkanı bölgesi sakinlerinin tümüne çıkarılacak ancak öncelik El Bab’a olacak.” Dedi.  
 

Kartı Çıkartma Mekanizması ve Biçimi

Türk tarafının Gaziantep Valiliği olarak onay vermesi ve projeye 700 bin Türk Lirası bütçeyi ayırmasından sonra El Beb şehrinin Yerel Konseyi Medeni Ahval Dairesi için uygun yeri hazır etti.

El Bab Konseyi Bürosu Müdürü “Abdülhamid El Zahir” “NSO”ya Medeni Ahval Dairesi’nin açılmasının tahsis edilen mekânın hazırlığı ve Sayım Bürosu’nun yürüttüğü sayımların bitmesiyle beşinci ayın başında olacağını doğruladı. 

Diğer yandan Konsey Başkanı “Cemal Osman” ofislere bölme, uzmanları görevlendirme ve yazıcı, fotokopi, bilgisayar ve yoğunluğu azaltmak için çalışmayı düzenleyen cihazlar olmak üzere gerekli teknik araç gereçleri alarak yerin hazırlığını bitirdiklerini söyledi.

Yeni kartın biçimi hakkında “Osman” iki yüzü olduğu, biri Arapça ve diğeri İngilizce olduğu, ismin Türkçe basılacağı ve kimlik numarası olan 11 haneli rakam içerdiği ve Suriye Devrim bayrağını taşıyacağını söyledi.

“Osman” kimlik kartının sahtesi yapılması zor olan yüksek teknikle çıkacağı gibi El Bab şehrinden kimliğini alan kimse “Fırat Kalkanı” bölgeleri arasındaki bağlantı sebebiyle Cerablus’tan başka bir kimlik çıkaramayacağı, yakın adımın da gayrimenkul sicili, ulaşım dairesi ve bir Türk şirketi ile anlaşarak gaz tüpü dolumu fabrikası inşa edileceğine dikkat çekti.


Yerel Tanınırlığı Olan Bir Kimlik.. Pasaport İse “Rüya”

Bu kimliğin Türkiye tarafından tanınırlığının mahiyeti hakkında “Osman” “NSO”ya projenin üzerinde duranlarının bu konuyu yüksek makamlarca tartıştığı ve kimliğin “gelecekteki” tanınırlığı, aile cüzdanı ve pasaport çıkartılması gibi birçok hususun göz önünde bulundurulacağını söyleyerek kimliğin Türk hastanelerinde tanınacağı ve “adını vermediği” başka daireleri de kapsayabileceğine işaret etti. 

Aynı bağlamda Medeni Ahval Bürosu Müdürü “Abdülhamid el Zahir” NSO’ya: kimliğin Fırat Kalkanı bölgesi içinde tanınırlığı olduğu, vatandaşın onu alması Türkiye tarafından tanınırlığı olacağı, Türkiye’nin sınırları içerisinde tanınırlığı veya Türkiye’ye tabi olacağı anlamına gelmemektedir.

Türkiye hükümetinin gelecekte bu kimlik kartını tanınması mümkün olduğu ancak şu ana kadar resmi bir şeyin olmadığına işaret etti.

Ekleyerek “Bu şartlar altında insan bir takım belge ve verilerden ibaret olduğu, onsuz hareket edemediği ve bundan dolayı ilk adım olarak kimlik kartı çıkartacak, sonra da aile cüzdanı çıkartmaya çalışacağız.” Dedi.

El Zahir, projenin doğru yolda ilerlediği, Konsey’in de bölgeyi idare etmeye gücünü ispat etmeye çalıştığı, vatandaşın da kimlik kartına kayıt işlemleri sırasında sıra yönteminden uzak uygar bir ülkede olduğunu hissedeceği, medeni sicilin gelecekte hastane ve polis müdürlüğüne bağlanacağını öngörmektedir. 


Soyu Bilinmeyen Çocuklar .. Konsey’in Çalışmasını Alt Üst Eden Çözümü Güç Bir Sorun

 Özgürleştirilen bölgelerde soyu bilinmeyen bir adet çocuk bulunmakta ve çoğunlukla öldürülen veya ülkeden kaçan ve çocuğu bırakan Suriye’li olmayan “DEAŞ” unsurlarının oğullarıdır.

NSO muhabirinin El Bab şehrinin Yerel Konseyi’ne tabi Sayım Bürosu’ndan elde ettiği belgeye göre on sekiz yaş küçük 32333 çocuk, 9685 yetim çocuk vardır. Sayımlar soyu bilinmeyen çocuklara odaklanmamıştır.

İstatistikler, dul ve boşanmış 3991 kadın olduğu, yetim ve dul oranları kıyas edildiğinde soyu bilinmeyen çocuk oranı büyüktür. 

Soyu bilinmeyen çocukların tescil işlemleri hakkında Medeni Ahval Bürosu Başkanı “El Zahir” NSO’ya “Büyük bir sorunla karşı karşıyayız. Şimdiye kadar onlara nasıl muamele edeceğimizi bilmiyoruz. Toplumumuzda çocuk, anneye nispet edilemez ve aynı zamanda çocuğun bilinmeyen, üstelik Suriye’li olmayan bir babaya tescili mümkün değildir.

Devam ederek “Çocuklar, ‘DEAŞ’ örgütüne mensup kişilerin çocukları veya buluntu çocukların suçu yok ancak doğdukları bölge hakkı gereği veya sirayet eden yasalara göre kaydettireceğiz.” Dedi.  

Diğer yandan Medeni Ahval Dairesi Başkanı “Abdürrezak Abdürrezzak” “Medeni Sicil Dairesi olarak “soyu bilinmeyen” o çocukların nasıl kaydettirileceğine karar veremeyiz. İyisi bu konuyu şeriat mahkemelerine isnat etmek olacaktır.” Dedi. 


“Bilinmeyen” Babaların Çocukları Kenarda 

Soyu bilinmeyen çocukların yasal yönden kaydedilmesi hakkında hâkim Ali Süleyman NSO’ya “Geçmiş dönemlerin artıklarından büyük sorunlarla karşılamaktayız. Bölge 

kadınlarından bir kısım yabancı “DEAŞ” mensuplarıyla evlenmiştir. Nikâh sözleşmesine göre de lakaplar kullandıklarından kocanın gerçek ismi bilinmemektedir.” Dedi.

Devam ederek “Çocuğun, babasının adı, uyruğu ve ikamet yeri doğrudan veya şahitler aracılığıyla bilindiği takdirde, ya da babasının öldüğünü ispatlayan ve gerçek adını, uyruğunu tam bilenlerin, babasına nispet ederek kaydını yapabiliriz.” Dedi. 

Ancak babası bilinmeyen çocuğun durumu buluntu çocuklara uygulanmamaktadır. Hâkim “Süleyman”a göre buluntular, Medeni Ahval Dairesi tarafından bir adı verilmektedir. Soyadı ise “bin Abdullah” (Abdullahoğlu); örneğin Ömer adı verilirse tam adı “Ömer Abdullahoğlu” olur. Çocuk bir aile tarafından evlatlık edinirse o aile adı verme hakkına sahip olur. Çocuk da belgelerde diğer kişiler gibi muamele görecektir.

 

 


Yerel Meclis’in 15 Şubat 2018 tarihine kadar yürüttüğü El-Bab şehrinin nüfus sayımı

 

 

سوريا حلب تركيا درع الفرات مدينة الباب بطاقات شخصية داعش نظام الاسد نازحون منبج اوراق ثبوتية غازي عنتاب جوازات السفر اطفال مجهولو النسب ايتام ارامل

Bu içeriği paylaş